(ĐSCT) Có lẽ không một công ty nào lại “dại khờ” như Công ty Bình Minh. Trong khi hàng ngàn công ty tìm “đỏ mắt” cũng không thể kiếm nổi đất tại khu Nam Sài Gòn để làm dự án, thì Công ty Bình Minh lại đi làm ngược lại:...