Sở GDCK Hà Nội thông báo Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) đã mua 323,400 cp và trở thành cổ đông lớn tại CTCP Sông Đà 6 (HNX: SD6).

Tên cổ đông lớn: Ngân hàng TMCP Việt Á Mã chứng khoán sở hữu: SD6 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tương đương với 0 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) Số lượng cổ phiếu đã mua: 323,400 CP (tương đương với 5.39% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 323,400 CP (tương đương với 5.39% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: ngày 20/5/2010