Để tạo điều kiện trao đổi thông tin và phát triển bền vững, ngày 16/03/2009, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã kí thỏa thuận với Ngân hàng Phát Triển Việt Nam (VDB) về việc cấp vay vốn và bảo lãnh vay vốn.