Từ ngày 03/03/2014, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức bổ nhiệm ông Đặng Đình Thắng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Ông Đặng Đình Thắng sinh năm 1971, là cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân, thạc sỹ Quản trị kinh doanh- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Đặng Đình Thắng nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty VNS Invest, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Chủ tịch HĐQT, sáng lập viên công ty CP Đầu tư - Xây dựng TST; Chủ tịch HĐQT, sáng lập viên Công ty Chứng khoán VNS…

Như vậy, Ban lãnh đạo Vietbank hiện có 1 Tổng giám đốc là ông Cao Văn Đức và 3 phó Tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Nghĩa, ông Dương Nhất Nguyên và ông Đặng Đình Thắng.

vietbank