Bộ Tài chính và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ký kết hợp đồng ủy quyền cho vay lại, quản lý và thu hồi nguồn vốn trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỷ USD…

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Theo nội dung hợp đồng, Bộ Tài chính ủy quyền cho VietinBank đảm nhận các hoạt động từ lúc rút ngân, giải ngân, thu hồi vốn, quản lý tài sản thế chấp nguồn vốn trái phiếu quốc tế năm 2010 trị giá 1 tỷ USD. Dự kiến, trong năm 2010, VietinBank sẽ cung cấp 3 gói sản phẩm, tiện ích gồm: các sản phẩm hỗ trợ cho vay lại từ nguồn vay viện trợ nước ngoài của Chính phủ, hỗ trợ và quản lý dự án được ODA tài trợ, hướng dẫn cấp tín dụng cho nhà thầu thi công dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA. Năm 2009, VietinBank đã được giao và đang thực hiện vai trò là ngân hàng phục vụ của nhiều dự án, trong đó có các dự án trọng điểm quốc gia: Dự án xây dựng đường cao tốc Tp. HCM - Long Thành - Dầu Giây do ADB tài trợ 410,2 triệu USD, dự án đầu tư phát triển địa phương do WB tài trợ 190 triệu USD, dự án phát triển kinh tế xã hội toàn diện của Tp. Thanh Hóa do ADB và Chính phủ Hàn Quốc tài trợ trị giá 106,8 triệu USD và nhiều dự án khác.(Nguồn: ĐTCK, 28/5)