Thống đốc NHNN chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ từ 32.661 tỷ đồng lên 37.234 tỷ đồng.

Ngày 15/8/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận đề nghị được tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ từ 32.661 tỷ đồng lên 37.234 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của VietinBank thông qua ngày 13/7/2013.

Tại đại hội đồng cổ đông ngày 13/7, VietinBank thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013. Cụ thể: chi cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài là Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) và BTMU không được chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2012.

Đồng thời, phát hành thêm cổ phần theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 14% trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành (đã bao gồm việc phát hành quyền mua cho cổ đông chiến lược nước ngoài BTMU).

Trong kế hoạch tăng vốn thông qua thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm, BTMU sẽ tiếp tục đầu tư thêm vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu của mình tại VietinBank. Vốn điều lệ sau khi tăng là 37.234 tỷ đồng, tăng 4.573 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2013.

Theo đó, cổ đông nhà nước sẽ hưởng tỷ lệ cổ tức là 16% tính theo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà nước tại thời điểm trước khi BTMU chính thức là cổ đông chiến lược nước ngoài của VietinBank (tức mức vốn điều lệ 26.217 tỷ đồng), tương đương 80,306% số cổ tức sẽ chia năm 2012 của VietinBank và sẽ sử dụng khoảng 2.958,2 tỷ đồng trong tổng số cổ tức bằng tiền mặt được chia khoảng 3.368,68 tỷ đồng để mua cổ phần mới phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ năm 2013.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sau khi VietinBank hoàn thành việc tăng vốn vào cuối năm 2013 dự kiến sẽ là: cổ đông nhà nước 64,46%, cổ đông chiến lược nước ngoài BTMU 19,73%, cổ đông khác là 15,81%.

Nguồn Dân Việt