Là tên gọi Chương trình âm nhạc cổ điển do Dàn hợp xướng thiếu nhi nổi tiếng của Cộng hòa Áo biểu diễn lần đầu tiên tại Việt Nam