Theo kế hoạch, năm 2008, Vinalines sẽ hoàn thành chỉ tiêu sản lượng vận tải biển đạt 27,3 triệu tấn và 92,6 tỷ tấn Tkm, tăng 9% và 23% so với thực hiện năm 2007; sản lượng hàng thông qua cảng đạt 47,5 triệu tấn, tăng 5% so với thực hiện năm 2007; tổng doanh thu đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2007 và lợi nhuận đạt 950 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2007.