Chiều 8/10 tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư với trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Vimaru).