Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tiến hành cổ phần hóa được 60 trên tổng số 61 đơn vị thành viên...