Hanoinet- Lễ ký kết biên bản hợp tác diễn ra chiều 25/9, giữa Phó Chủ tịch Tập đoàn dịch vụ tài chính Orix - Makoto Inoue (Nhật Bản) và ông Mai Văn Phúc, Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).