Tập đoàn dịch vụ tài chính Orix của Nhật Bản quyết định hợp tác với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong lĩnh vực kinh doanh, thuê mua tàu biển.