Cuối tuần qua, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2007 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2008.