Ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) tiết lộ chi tiết phương án cổ phần hóa ở các công ty thành viên.