Tiếp nối thành công của chương trình “Quỹ 3 Triệu Ly Sữa cho trẻ em Việt Nam” năm 2008, ngày 28/3/2009 Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk chính thức khởi động chương ...