Ngày 24.10, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinamilk trong 9 tháng đầu năm đã đạt 5.064 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 81% kế hoạch cả năm 2013, tăng 121 % so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu đạt 23.242 tỉ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2012.

Nếu tính riêng quý 3/2013, Vinamilk có doanh thu 8.028 tỉ đồng tăng 21,29% so với cùng kỳ năm 2012 (6.618 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 1.690 tỉ đồng, tăng 21% so với quý 3/2012.

So với đầu năm 2013, tổng tài sản của Vinamilk đã tăng từ 19.698 tỉ đồng lên 20.660 tỉ đồng, đạt mức tăng 5%, tương đương 962 tỉ đồng. Tính đến cuối kỳ báo cáo thì Vinamilk có 321 tỉ đồng đầu tư chứng khoán ngắn hạn, bao gồm 188,7 tỉ đồng đầu tư chứng khoán niêm yết, 82 tỉ đồng cho chứng khoán chưa niêm yết và 50 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Với lợi nhuận sau thuế 5.064 tỉ đồng thì mức lãi cơ bản trên cổ phiếu Vinamilk đạt 6.076 đồng/cổ phiếu.

Để đạt được mức tăng trưởng trên Vinamilk cho biết thì công ty đã thay đổi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24.10, mã chứng khoán VNM có giá 142.000 đồng/cổ phiếu.

Quang Bách