Ngày 16/1/2009, mạng di động VinaPhone đã công bố kết quả kinh doanh năm 2008: Doanh thu đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2007. > Viettel: 8600 tỷ đồng lợi nhuận