VinaPhone vừa cung cấp dịch vụ chuyển cuộc gọi Call Forward miễn phí cho các thuê bao trả sau.