Theo nguồn tin từ hãng Arianespace cung cấp, vệ tinh VINASAT-1 của Việt Nam đã được nạp đầy nhiên liệu vào bên trong, đủ để vệ tinh hoạt động trong vòng 26,4 năm trên quỹ đạo trái đất. Thời điểm dự kiến phóng VINASAT-1 được Arianespace thông báo lùi lại đến ngày 19/4 để đảm bảo an toàn tối đa.