Công ty Cổ phần Vincom sẽ mua lại 7,9 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ...