(ATPvietnam.com) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc chào bán thêm cổ phần và tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom.