Qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thời gian qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã xử lý kỷ luật 86 cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng. Trong 86 cán bộ, đảng viên bị xử lý, đã khai trừ đảng 29 trường hợp; xem xét xử lý kỷ luật 6 cán bộ, đảng viên.

Ngày 6/9, ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cùng Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long. Nội dung làm việc liên quan tới công tác kiểm tra, giám sát thanh tra các vụ án tham nhũng, kinh tế giai đoạn từ 1-1-2011 đến 31-12-2016 và quý I/2017.

Vinh Long: Ky luat 86 can bo, dang vien lien quan den tham nhung - Anh 1

Hình minh họa

Theo báo cáo, qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thời gian qua đã xử lý kỷ luật 86 cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng với các hình thức: khai trừ đảng 29 trường hợp, trong đó xem xét kỷ luật hai cán bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách; 29 trường hợp cảnh cáo; 20 trường hợp khiển trách; 8 trường hợp cách chức; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 28,4 tỷ đồng, chấn chỉnh theo đúng quy định tài chính 122,2 tỷ đồng; đề xuất 311 kiến nghị chấn chỉnh về công tác quản lý tài chính ở các đơn vị được thanh tra; kiến nghị xử lý hành chính hình thức kiểm điểm trách nhiệm 453 cá nhân.

Qua kết quả thanh tra, phát hiện bốn vụ với năm đối tượng có dấu hiệu tham nhũng với số tiền thiệt hại hơn 21,6 tỷ đồng. Xử lý tham nhũng và sai phạm kinh tế qua kết luận của cơ quan kiểm toán hơn một tỷ đồng; tiếp nhận và xử lý 6/8 đơn tố cáo sai phạm về kinh tế có dấu hiệu tham nhũng. Bên cạnh đó, đã xử lý 16 vụ án tham nhũng, kinh tế với 36 đối tượng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Cao Diên – Hải Dương