Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết, thanh tra tại 22 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện 14 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền 526 triệu đồng.