Tính đến hết tháng 8/2017, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt 865 doanh nghiệp vượt mục tiêu của cả năm 2017.

Vinh Phuc: Doanh nghiep thanh lap moi tang manh - Anh 1

Năm 2017, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thành lập mới 860 doanh nghiệp dân doanh. Tuy nhiên, nhờ môi trường đầu tư được cải thiện, các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh của Chính phủ, của tỉnh phát huy hiệu quả, 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 865 doanh nghiệp dân doanh được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 5.900 tỷ đồng, tăng 58% về số doanh nghiệp, 69% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái và đã vượt chỉ tiêu của cả năm 2017.

Thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cho thấy, năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới chủ yếu là loại hình công ty TNHH Một thành viên, với 485 doanh nghiệp. Tiếp đến là Công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân.

Với các lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn nhân lực, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục dẫn đầu tỉnh về số doanh nghiệp thành lập mới. Tiếp đến là thị xã Phúc Yên, huyện Vĩnh Tường, huyện Bình Xuyên. Mặc dù có số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2016 nhưng so với các địa phương khác, huyện Sông Lô vẫn xếp vị trí cuối cùng.

Cùng với mức tăng của doanh nghiệp thành lập mới, chỉ số sử dụng lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp đều có xu hướng tăng. Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng Tám tăng 0,84% so với tháng trước.

Chia theo ngành kinh tế cấp I, chỉ số sử dụng lao động của ngành khai khoáng tăng 0,30% so tháng trước, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 0,86%, ngành sảnxuất và phân phối điện  tăng 0,15%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,53%; chia theo loại hình doanh nghiệp, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp nhà nước tăng 0,27%, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,59%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,91% so với tháng trước.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, với những tín hiệu vui từ đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế chung và những cơ chế, chính sách của tỉnh dần đi vào cuộc sống, năm 2017, Vĩnh Phúc sẽ vượt xa chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp dân doanh mới.

 Đại An - Long Trần (tổng hợp)