Ngày 30/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) đã công bố và trao giải 51 Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu năm 2008, trong tổng số 315 doanh nghiệp đăng ký tham gia.