Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) Lennart Bage cho rằng Việt Nam cần tăng cường thực hiện các chiến lược thích ứng với sự biến đổi khí hậu để hạn chế hậu quả của nó.