(VietNamNet) - Các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng quốc tế và VN vừa đưa ra nhiều cảnh báo đáng ngại về tình trạng SDD bà mẹ và trẻ em VN hiện nay.