Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn, đã tham dự kỳ họp Đại hội đồng Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế lần thứ 77 tại Nga.