Việt Nam đã được bầu là Ủy viên Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2009-2013.

Việt Nam đã được bầu là Ủy viên Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2009-2013, với số phiếu ủng hộ là 156 trên tổng số 178 nước có mặt và có quyền bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra trong khuôn khổ phiên họp Đại hội đồng lần thứ 35 của UNESCO đang diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp ngày 14/10 Đây là lần thứ ba Việt Nam được bầu vào Hội đồng Chấp hành của UNESCO. Trước đó, Việt Nam đã đảm nhiệm vị trí này nhiệm kỳ 1978-1983 và nhiệm kỳ 2001-2005. Hội đồng Chấp hành UNESCO có 58 thành viên với nhiệm kỳ 4 năm. Hội đồng là cơ quan thay mặt Đại hội đồng UNESCO trong thời gian giữa hai kỳ họp, giám sát việc thực hiện chương trình và quản lý ngân sách, duy trì quan hệ, tham khảo ý kiến với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác thuộc Liên hợp quốc, lập chương trình nghị sự và chuẩn bị cho Đại hội đồng, đề nghị kết nạp thành viên mới và giới thiệu người ứng cử vào chức vụ Tổng giám đốc... Các ủy viên Hội đồng Chấp hành có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược và xây dựng chương trình hành động của UNESCO. Việc Việt Nam được bầu là thành viên của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần này là kết quả của chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với các hoạt động của UNESCO trong những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của tổ chức. Đây sẽ là diễn đàn đa phương quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và vị thế của mình sau khi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kết thúc vào tháng 12/2009./. (TTXVN/Vietnam+)