Những kinh nghiệm thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được các đại biểu Việt Nam-Hoa Kỳ thảo luận tại một hội thảo diễn ra từ 15-23/10.

Những kinh nghiệm của lực lượng thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong hoạt động điều tra, xét xử và các biện pháp thực thi ở biên giới là vấn đề được bàn thảo tại hội thảo kéo dài 6 ngày tại 3 địa phương gồm Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (từ 15-23/10). Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam (The US Mission) và Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam (VPPA) đồng chủ trì hội thảo này. Các luật sư sáng chế, thẩm phán, các chuyên gia bảo vệ biên giới và hải quan, công tố viên, hải quan và thẩm phán của Hoa Kỳ và Việt Nam tham gia thảo luận. Các cơ quan thực thi hai bên chia sẻ chủ yếu những cách thức và quan điểm thực hiện của mỗi cơ quan có trách nhiệm đối phó với tội phạm về sở hữu trí tuệ trong việc xử lý các trường hợp vi phạm, từ việc phát hiện hàng giả trên thị trường, hàng hóa vi phạm ở khu vực biên giới, thủ tục pháp lý đến việc truy tố và thi hành án. Dựa trên những tình huống pháp lý cụ thể, các bên tham gia cũng thảo luận về sự hợp tác giữa các cơ quan hữu quan tại Việt Nam để giải quyết vụ việc. Thẩm phán cao cấp Tòa án liên bang Trung tâm California, Judge Ronald Lew trong một chủ đề về xét xử tội phạm sở hữu trí tuệ đã cho rằng, nguyên tắc cai trị của luật nên được chú trọng hơn nữa trong việc giải quyết các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thay vì thiên về sử dụng các biện pháp hành chính. “Trong quá trình phát triển, Việt Nam sẽ thấy ngày càng nhiều chủ thể quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm đến gõ cửa tòa”, ông khuyến cáo. Thẩm phán J.R. Lew cũng cho rằng, Việt Nam nên xây dựng một hệ thống đào tạo cán bộ cho lực lượng thực thi và khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ từ tài liệu tập huấn đến giảng viên cho các khóa đào tạo này. /. (TTXVN/Vietnam+)