Theo các chuyên gia phân tích, "vũ môn" của tuần này - ngưỡng chẵn 300 điểm - sẽ khá "cứng" với thị trường.