(CafeF) - Index trên cả hai sàn đều giảm gần hết biên độ với khối lượng giao dịch giảm mạnh. Tuy nhiên, giao dịch trên sàn Hà Nội cao hơn Hose do khối khoại mua thỏa thuận 4 triệu PVI. > Kế hoạch 700 tỷ USD thất bại tại Hạ Viện / Phiên giao dịch lịch sử ở Phố Wall / "Tháo chạy" cùng Dow Jones và Nasdaq