Vn-Index hiện đang trong giai đoạn tích lũy, kết thúc giai đoạn tích lũy khi Vn-Index vượt mốc cản tâm lý 500 điểm – cũng chính là mức cản của các đường MA 50 (498-500), bên bán đã yếu, thị trường còn chờ đợi lực cầu vào, lực cầu mạnh sẽ là yếu tố giúp thị trường tăng điểm trong khi lực cung cổ phiếu đã yếu.

Khối lượng khớp lệnh phiên 26/2 đã đạt 31,3 triệu đv với khối lượng đặt mua khoảng 66,940 triệu cổ phiếu trong khi bên bán 50,406 triệu cổ phiếu. Lực cầu đã vào mạnh vào cuối phiên, và lực cầu sẽ còn mạnh hơn nữa nếu Vn-Index vượt mức 500, bên mua đã có dấu hiệu mua vào dần dần để đón mua Đại hội cổ đông của các doanh nghiệp trong tháng 3 và tháng 4/2010. Phân tích kỹ thuật: Chỉ báo cân bằng khối lượng On Balance Volume đang có dấu hiệu tăng lên, cùng khối lượng khớp lệnh tăng. Chỉ báo dòng tiền Chaikin Money Flow đang dương (0,19) và tăng qua từng phiên. Điều này cho thấy dòng tiền đã chuẩn bị vào thị trường khi giá cổ phiếu cũng như Vn-Index đã vào vùng quá bán. Đường giá cần vượt qua 3 đường MA 13 (496.1), MA 5(497), MA 50 (498.55). Theo phân tích MA, biến động giá ngắn hạn đã vượt lên nhẹ so với trung hạn và khá gần với biến động giá dài hạn. Do đó, có thể nhận xét biến động Vn-Index trong hiện tại là không lớn, giao động với mức điểm nhẹ. Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator (5) đang ở mức 23 khá gần vùng quá bán, do đó nếu đầu phiên 1/3 thị trường giảm điểm nhẹ vẫn còn cơ hội để mua vào lướt T2, T3, T4 cũng an toàn. Còn Price Oscillator đang ở mức 0,31 và có dấu hiệu vượt lên trên mức này. RSI cũng đang cố gắng để vượt mốc 50. Qua phân tích dao động, có thể thấy Vn-Index đang trong sự lượng lự để đi lên và chinh phục mốc 500, đang chờ đợi vào lực cầu trong các phiên sắp tới Nhận định: đầu phiên 1/3: giảm nhẹ or tăng nhẹ (1-2 điểm) có thể xem xét mua vào. Kịch bản tốt nhất là đầu phiên thị trường giảm nhẹ (1-2 điểm) mua vào rất tốt. Nếu đầu phiên thị trường tăng điểm mạnh thì nên xem xét, có thể thị trường sẽ giảm lại và đóng cửa tăng nhẹ, khi đó mới mua cổ phiếu. Các cổ phiếu đáng mua: KDC: mua vào 60-62. LCG: quanh mức 73 or dưới 73 GMD: dưới 75 or quanh mức 75. Mục tiêu 80 và trên 80 SDH: dưới 70