(CafeF) - Tuần này, biên độ giao động giá trong ngày đã được nâng lên thành+/-2%. Tuy nhiên, VN-Index phải rất khó khăn mới tăng được 6,01 điểm thay vì 20 điểm như tuần trước.