(Toquoc) - Ngày đầu tiên áp dụng biên độ dao động mới, VN-Index đã tăng gần kịch 1% với 4,08 điểm lên 508,75 điểm.