Vn – index kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10 với việc để mất 18.62 điểm, tương đương 4,68%, xuống mức 379.06 điểm.