Theo Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam Đỗ Duy Phi, đến năm 2011, Việt Nam sẽ sản xuất được 1,7-1,8 triệu tấn đạm urê/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu phân đạm urê cho sản xuất nông nghiệp.