TT - Từ 31-3, hai kiến trúc sư và một chuyên gia qui hoạch đô thị VN sẽ tới thành phố Edinburgh (Anh) tham gia dự án Người tạo hình đô thị cùng hàng chục kiến trúc sư, sinh viên, nghệ sĩ trẻ đến từ Úc, các nước Đông Á và Scotland.