(NLĐ)- “Trong những năm gần đây, chúng ta cũng đã được chứng kiến những tiến bộ vượt bậc trong liên kết kinh tế và thương mại giữa hai nước. Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu và nguồn đầu tư quan trọng của VN