Hanoinet - Theo tính toán của Tập đoàn điện lực Việt Nam, chỉ cần tiết kiệm được 1% lượng điện thương phẩm thì chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng 680 triệu kWh/ năm.