(VietNamNet) - Việt Nam và Israel vừa ký Hiệp định vay khung nhằm triển khai Nghị định thư về hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Israel.