(Vietstock) - CTCP Vận tải Biển Vinaship (HOSE: VNA) cho biết đã bán thành công 3 tàu Hùng Vương 2, Nam Định và Ninh Bình theo chiến lược phát triển và trẻ hóa đội tàu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cụ thể, tàu Hùng Vương 2 có trọng tải 7,071 DWT, được đóng năm 1981. Hợp đồng bán tàu được ký ngày 21/06 với giá 1.32 triệu USD và hiện tàu đã được bàn giao cho bên mua tại cảng Sài Gòn vào ngày 13/07. Tàu Nam Định có trọng tải 8,294 DWT, đóng năm 1976. Hợp đồng bán tàu được ký ngày 13/08 với giá 892,000 USD và dự kiến bàn giao ngày 04/09. Ngoài ra, tàu Ninh Bình có trọng tải 8,294 DWT, đóng năm 1975 với giá 907,000 USD. Hợp đồng bán tàu được ký ngày 27/08 và bàn giao ngày 31/08.