Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết, tình hình thị trường thuận lợi hiện nay là cơ sở quan trọng để chúng ta có thể đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD của cà phê Việt Nam trong một vài năm tới.