Các nhà du hành vụ trụ Mỹ cho biết họ vừa khám phá ra một hành tinh mới bay trên quỹ đạo xung quanh một vì sao, cách Trái đất khoảng 41 năm ánh sáng.