Ông Ichiro Ozawa, lãnh đảo Đảng Dân chủ đối lập Nhật Bản vừa rút lại đơn xin từ chức theo lời thỉnh cầu của các đồng sự, các quan chức cho hay.