Ngày 20/1, UBND tỉnh Hà Tây, TP. Hà Đông sẽ khởi công dự án xây dựng tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài nối với đường vành đai 4. Tổng số vốn dự án này là gần 1.000 tỷ đồng nhằm triển khai thực hiện dự án quy hoạch TP. Hà Đông đến năm 2020 cũng như khớp nối với quy hoạch vùng phía Tây Thủ đô và mục tiêu tạo ra trục đô thị mới hiện đại đồng bộ phía Bắc TP. Hà Đông.