ChangeWave Research cho biết mức độ hài lòng của người dùng doanh nghiệp đối với hệ điều hành Apple Mac OS X “Leopard” cao gấp 5 lần so với Windows Vista của Microsoft.