Ngày 16/1/2008, Công ty Cổ phần Giải pháp NCS (NCS Solutions), một trong những công ty CNTT ở Việt Nam có lĩnh vực hoạt động gia công phần mềm hàng đầu cho thị trường Nhật Bản, đã được Bộ KH&ĐT Việt Nam cấp phép đầu tư ra nước ngoài tại Nhật Bản để thành lập Công ty NCS Japan.