Các biện pháp đối phó với nạn xâm phạm bản quyền trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực download phim, nhạc, và sách tại Trung Quốc trong thời gian qua tỏ ra không mấy hiệu quả.