QĐND Online - Với vai trò là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chủ lực của quốc gia, VNPT đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cung cấp cơ sở hạ tầng mạng viễn thông phục vụ phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ, lần đầu tiên thực hiện với hình thức truyền hình trực tuyến...